Adria kombi pridobila spričevalo ECM

19.05.2016 11:21

12.5.2016, AŽP RS 37503-1/2015 ZP 10 03303 Poročilo o pregledu Adria kombi d.o.o.

V letu 2016 je družba Adria kombi pridobila spričevalo za prve tri funkcije ECM (slovensko: SZV, Subjekt, zadolžen za vzdrževanje), kar  pomeni, da ima predpisane procese in zahtevane ukrepe, ki zagotavljajo varnost v železniškem prevozu. Izvajanje 4.funkcije ima družba pogodbeno urejeno s podizvajalci.

Družba ima trenutno v lasti 80 vagonov. Najema pa še 60 tovornih vagonov.

Adria kombi, vodja službe

© 2018 Adria kombi d.o.o.