Adria kombi je uspešno obnovila spričevalo ECM

29.06.2018 11:22

Agencija RS za železniški promet je obnovila spričevalo po temeljiti presoji dokumentacije in procesov na sedežu podjetja. ECM je kratica za Entity in Charge of Maintenance (Subjekt, zadolžen za vzdrževanje tovornih vagonov)

Nova številka spričevala je SI/31/0018/0001.

Preverite lahko na spletnem mestu ERADIS

© 2018 Adria kombi d.o.o.