Kakovost in okolje

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem je jasna in usmerjena v prihodnost. Naš pristop delovanja na tržišču je usmerjen k odjemalcem, je inovativen in strokovno podkovan.

Dosledno prilagajanje tržišču vključuje trajno zagotavljanje dobičkonosnega poslovanja podjetja. S tem zagotavljamo osnovo za obstoj kar obenem predstavlja osnovni pogoj za vse podrejene - denarne in nedenarne - cilje podjetja. Izpolnjevanje omenjenega cilja je zagotovljeno samo, če na področju transporta in logistike dosegamo ustrezne »uspehe«. Zagotavljanje takšnega uspeha na tržišču je v pretežni meri mogoče le, če temelji na:

  • družbi, njeni organizaciji kot tudi preglednosti in stroškovni učinkovitosti procesov,
  • njenih odjemalcih,
  • njenih izbranih dobaviteljih,
  • njenih zadovoljnih in motiviranih zaposlenih, njihovem znanju in prizadevanjih,
  • osnovnih družbenih pogojih,
  • kot tudi skrbnemu izvajanju lastnih storitev.

Cilj družbe Adria kombi d.o.o. je oblikovanje trajnostnega uspešnega potenciala za svoje delovanje, ki bi bil korak pred tekmeci. Pri tem upoštevamo vidike kakovosti, varnosti in okolja ter spoštujemo zakonske in druge zahteve, na katere smo pristali.

Naš izrecni cilj je postati vodilni na tržišču intermodalnega transporta na vseh bistvenih področjih delovanja podjetja glede usmerjenosti k odjemalcem, kakovosti, varnosti in okoljskih vidikov, zato:

  • Zahtevano kakovost storitev ter ustrezen odnos do okolja uresničujemo s pravočasnim preventivnim ukrepanjem, zagotavljanjem vseh virov ter stalnim usposabljanjem zaposlenih, ciljnim usmerjanjem in z ustreznim motiviranjem ter etičnim odnosom do vseh zaposlenih.
  • Vidiki varstva okolja in varnosti, preprečevanje onesnaževanja ter stalno izboljševanje, so pomembna izhodišča načrtovanja poslovanja v družbi.
Vse našteto zagotavlja varnost okolja ter rast kakovosti poslovanja družbe na vseh področjih.

© 2024 Adria kombi d.o.o.