Kalite ve çevre

kalite ve çevre politikası net ve geleceğe yönelikltir.

Kalite ve çevre politikası net ve geleceğe yönelikltir.

Piyasaya sürekli uyumluluğumuz, şirketin sürekli karlı iş yapmasını sağlamaktadır.Bu şekilde şirketimizin hayatta kalmanın temelini sağlarken şirketin parasal ve parasal olmayan hedefleri için şart teşkil etmektedir. Belirtilen hedeflerin yerine getirilmesi, taşımacılık ve lojistik alanında ''uygun'' başarı elde etmemizle sağlanabilir. Piyasada bu tür başarıyı sağlamamız önemli açıda aşağıdakilere odaklanmamızla mümkündür:

  • şirkete, şirket organizasyonuna ve işlemlerin şeffaf gider açısından uygun omasına,
  • müşterilerine,
  • seçilmiş tedarikçilerine,
  • kendi memnun ve motive edilmiş çalışanlarına, onların bilgilerine ve gayretlerine,
  • şirketrin temel şartlarına,
  • ve sundukları hizmetlerin titizlikle sunulmasına.

Adria kombi d.o.o.'nun hedefi, rakiplerden bir adım ileri olma şartıyla, kendi faaliyeti için sürekli başarılı potansiyal yaratmaktır. Burada, kabul ettiğimiz kalite, güvenlik ve çevreyi dikkate alarak yasal ve diğer kriterlere gerçekleştirirken

Açıkça hedefimiz intermodal(karma) ulaşımında, şirketin her faaliyet alanında müşterilere karşı kalite, güvenlik ve çevre konusunda piyasada önder olmaktır, bundan dolayı:

  • Beklenilen hizmet kalitesini ve çevreye karşı tutarlılığımızı önleyici tedbirlerle, tüm kaynakları sağlamakla ve çalışanları eğitimle, hedeflere yönelik yönlendirmelerle ve uygun motivasyonlar ve her kese karşı etik bir yaklaşımla gerçekleştirmekteyiz.
  • Çevreyi koruma ve güvenlik, kirlemeyi önleme ve sürekli iyileştirmelerşirkette iş pilanlamanın önemli esas noktalarıdır.
Tüm belirtilenler çevre güvenliliğini ve şirketin her alanında iş kalitesinin gelişmesini sağlamaktadır.

© 2021 Adria kombi d.o.o.