Odpravljanje nepravilnosti na kontejnerjih z nevarnim blagom (ADR/RID/IMO/ICAO)

25.05.2016 09:37

V skladu z zakonom o prevozu nevarnega blaga je pošiljatelj odgovoren, da v prevoz preda pravilno označen kontejner z ADR/RID/IMO/ICAO vsebino.

Spoštovani,


V skladu z zakonom o prevozu nevarnega blaga je pošiljatelj odgovoren, da v prevoz preda pravilno označen kontejner z ADR/RID/IMO/ICAO vsebino.  V primeru sprejema kontejnerja na vagon s poškodovanimi ali manjkajočimi označbami na ITE, bomo namestili predpisane označbe v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za namestitev predpisanih označb bodo brez potrditve zaračunane plačniku naročenega transporta v skladu s trenutno veljavnim cenikom za posamezni terminal. Za vse nepravilnosti bomo priskrbeli slikovno gradivo pred/po ukrepanju.
V primeru, da se deklarirano blago in označbe na ITE ne ujemajo, kontejner ne bo odpremljen- dokler se ne ugotovi dejanske vsebine ITE. Za takšne primere bodo vsi nastali dodatni stroški prefakturirani plačniku prevoza.

Adria kombi, operativa

© 2019 Adria kombi d.o.o.