Novi predpisi ADR in RID 2017 v veljavi od 1.1.2017

03.01.2017 11:32

Predpisi in prehodno obdobje

S 1.1.2017 sta v veljavi prenovljena predpisa za prevoz nevarnega blaga po cesti (ADR2017) in železnici (RID2017). V skladu s poglavjem 1.6.1.1,  ADR/RID 2017, se sme do vključno 30.6.2017 nevarno blago prevažati tudi v skladu z do 31.12.2016 veljavnimi predpisi.

 

Lep pozdrav,

 

Varnostni svetovalec za

prevoz nevarnega blaga

© 2019 Adria kombi d.o.o.