Zahteve konvencije SOLAS za preverjanje teže polnih zabojnikov

28.03.2016 10:04

Mednarodna pomorska organizacija (IMO) je dopolnila mednarodno konvencijo SOLAS.

Pogoj za sprejem kontejnerja na ladjo za izvoz bo preverjena teža polnega zabojnika. Za preverjanje teže je odgovoren pošiljatelj, konvencija pa bo pravno začela veljati s 1. julijem 2016. Po navedenem datumu bo vkrcanje polnega zabojnika na ladjo brez informacije o preverjeni teži kontejnerja s strani ladijskega agenta in pomorskega terminala kršitev konvencije SOLAS. Predložitev potrdila ladjarju o preverjeni teži bo zato obvezna. Pošiljatelju bosta na voljo dve metodi sporočanja preverjene teže zabojnika po zaključenem nakladu. Pošiljatelji, špediterji, ladijski agenti in upravljalci terminalov bodo morali vzpostaviti sistem in postopke za zagotavljanje izvajanja spremenjenih predpisov. Veljavnost dopolnitve konvencije SOLAS velja na globalni ravni.

Več si lahko preberete na worldshipping.org.

© 2019 Adria kombi d.o.o.