Predhodni nadzora uvoza nekaterih izdelkov iz aluminija

04.05.2018 14:10

Spoštovani,

V uradnem listu EU je bila 26. 04. 2018 objavljena IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/640 z dne 25. aprila 2018 o uvedbi predhodnega nadzora uvoza nekaterih izdelkov iz aluminija s poreklom iz nekaterih tretjih držav s strani Unije.

Za izdelke iz aluminija s sledečimi tarifnimi oznakami: 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609 in 7616 99, katerih neto masa presega 2.500,00 kg je ob sprostitvi v prosti promet v Uniji potrebno predložiti listino o nadzoru, ki jo je izdal pristojni organ države članice. V Sloveniji je pristojni organ za izdajanje listin o nadzoru:

Ministrstvo za finance
Finančna uprava Republike Slovenije
Finančni urad Kranj
Oddelek za TARIC
Spodnji Plavž 6c
SI-4270 Jesenice Tel. + 386 42027583 Faks + 386 42024969 E-naslov: taric.fu@gov.si

Določba o predložitvi listine o nadzoru se uporablja od 12. maja 2018.

Prosimo, da o novih pogojih pri uvozu nekaterih izdelkov iz aluminija v EU seznanite tradicionalne
uvoznike.

Lep pozdrav
Adria kombi, operativa,

© 2019 Adria kombi d.o.o.