Maribor - Wels (book@adriakombi.si)
Wels - Maribor (rola@railcargo.com)

Postopek naročanja

1. Rezervacija

Rezervacije sprejemamo izključno preko faksa ali e-maila (formular).

Rezervacija se upošteva le kadar je:

 • sprejeta na telefaks: +38612345296 ali e-mail: book@adriakombi.si
 • kadar želite mesto ne več kot (4) štiri dni vnaprej
 • kadar je sprejeta v okviru delovnega časa Booking centra:
  • Pon – tor: med 08:00 in 16:00
  • Sob: med 08:00 in 12:00
  • Ned: zaprto
 • vsebuje vsaj naslednje informacije:
  • Polno ime oz.naziv podjetja, ki opravlja rezervacijo
  • Želeni vlak in datum odhoda (ena rezervacija za eno mesto na želenem vlaku)
  • Skupno število rezervacij vašega podjetja ne presega 3 mesta na istem vlaku

Kadar je rezervacija uspešna, naročnik prejme faks ali e-mail (ustrezno mediju rezervacije) našega oddelka za rezervacije, z naslednjimi podatki:

 • Številka vlaka (primer: 41406)
 • Datum odhoda (primer: 15.9.2007)
 • Številko rezervacije (primer: 444012)

2. Potrditev rezervacije

Po prejemu Rezervacije ste dolžni le-to potrditi z naslednjimi podatki po istem mediju:

 • Številka vlaka
 • Datum odhoda
 • Številka rezervacije
 • Ime vašega podjetja in naslov

Samo v tem primeru Adria kombi rezervira želeno mesto za vaše podjetje. Kadar že veste, katero vozilo bo prišlo na rezervirano mesto, lahko sporočite registrsko številko skupaj s potrditvijo rezervacije.

3. Odpoved rezervacije

V kolikor se premislite, morate poslati odpoved rezervacije z najmanj naslednjimi podatki:

 • Številka vlaka
 • Datum odhoda
 • Številka rezervacije
 • Ime vašega podjetja in naslov

Poslati morate do "Termina za odpoved rezervacije" drugače je neveljavna.

V kolikor bi želeli rezervacijo zamenjati z enega vlaka na drugega, najprej sledite točki 1 poglavja 3, nato rezervirajte v skladu s poglavjem 1.

4. Predložitev rezervacije na mejni agenturi

Na mejni agenturi je voznik dolžan predložiti številko rezervacije skupaj s prevoznim dokumentom (CMR) kjer se lahko ugotavlja identiteta prevoznika.

Številka rezervacije bo preverjena v IT sistemu.

 • Preverba številka/vlak/datum odhoda
 • Preverba naziva in naslova prevoznega podjetja
 • Delavci agenture bodo izdali dokument "potrditev rezervacije" in ga ožigosali

Samo v tem primeru bodo carinski organi in policija dovolili prevoz vašega vozila do terminala Maribor Tezne brez predložitve slovenske cestne dovolilnice.

5. Prihod na mejno agenturo brez predhodne rezervacije

Na mejni agenturi je voznik dolžan predložiti številko rezervacije skupaj s prevoznim dokumentom (CMR), kjer se lahko ugotavlja identiteta prevoznika.

V kolikor vaše vozilo pride na mejni prehod brez rezervacije se zglasi na mejni agenturi.

 • Naziv in naslov podjetja bo preverjen v sistemu Adria kombi
 • Delavci agenture bodo izdali dokument "potrditev rezervacije" in ga ožigosali
 • Samo v tem primeru bodo carinski organi in policija dovolili prevoz vašega vozila do terminala Maribor Tezne brez predložitve slovenske cestne dovolilnice

© 2019 Adria kombi d.o.o.